RSS Generator 2.1.1 http://www.rssboard.org/rss-specification Khoa học thưởng thức - Nơi dừng chân của những người yêu sách http://www.tramdoc.vn/khoa-hoc-thuong-thuc-cnadZW.rss Khoa học thưởng thức vi http://readstation.vn/images/readstation.jpg <link>http://readstation.vn</link> <width>100</width> <height>80</height> <description>Trạm Đọc</description> </image> <item> <title>Hãy biết ơn khoa học (dù bạn có tin là Trái Đất phẳng) Trái đất phẳng và não phẳng. Chủ nghĩa hoài nghi với tất cả mọi thứ có thể dẫn tới sự mất lòng tin không suy nghĩ vào những giá trị đã bền vững... http://www.tramdoc.vn/tin-tuc/hay-biet-on-khoa-hoc-du-ban-co-tin-la-trai-dat-phang-nmgnqW.html http://www.tramdoc.vn/tin-tuc/hay-biet-on-khoa-hoc-du-ban-co-tin-la-trai-dat-phang-nmgnqW.html Thu, 01 Jun 2023 02:34:40 +0700 Hiệu Ứng Chim Ruồi: Khi thế giới của chúng ta kết nối hơn những gì bạn tưởng tượng Những nhà phát minh lấy đâu ra những ý tưởng tuyệt vời? Những cải tiến làm thay đổi cuộc sống của chúng ta là điều tất nhiên hay phụ thuộc vào tài năng của người tạo ra chúng? http://www.tramdoc.vn/tin-tuc/hieu-ung-chim-ruoi-khi-the-gioi-cua-chung-ta-ket-noi-hon-nhung-gi-ban-tuong-tuong-nd6rnW.html http://www.tramdoc.vn/tin-tuc/hieu-ung-chim-ruoi-khi-the-gioi-cua-chung-ta-ket-noi-hon-nhung-gi-ban-tuong-tuong-nd6rnW.html Thu, 01 Jun 2023 01:44:10 +0700