RSS Generator 2.1.1 http://www.rssboard.org/rss-specification Kinh doanh - Nơi dừng chân của những người yêu sách http://www.tramdoc.vn/kinh-doanh-cnpV6W.rss vi http://readstation.vn/images/readstation.jpg <link>http://readstation.vn</link> <width>100</width> <height>80</height> <description>Trạm Đọc</description> </image> <item> <title>Cuốn sách chỉ dẫn tường tận về marketing bệnh viện Cuốn sách “Marketing bệnh viện thực hành Tập 1 Khởi động” sẽ giúp ban lãnh đạo cũng như đội ngũ làm marketing của các bệnh viện công lập cũng như tư nhân nắm bắt được vai trò quan trọng của marketing đối với hoạt động của tổ chức, cũng như... http://www.tramdoc.vn/tin-tuc/cuon-sach-chi-dan-tuong-tan-ve-marketing-benh-vien-nlxxMW.html http://www.tramdoc.vn/tin-tuc/cuon-sach-chi-dan-tuong-tan-ve-marketing-benh-vien-nlxxMW.html Thu, 01 Jun 2023 08:13:44 +0700 Cẩm nang Lãnh đạo - Chắt lọc những ý tưởng và phương pháp đã được kiểm chứng về khả năng lãnh đạo từ Harvard Business Review Cuốn sách Cẩm nang Lãnh đạo của Ron Ashkenas và Brook Manville thực sự là cẩm nang giúp bạn có thể trở thành lãnh đạo theo nghĩa tích cực nhất: khát vọng được cống hiến và rèn luyện có ý thức. http://www.tramdoc.vn/tin-tuc/cam-nang-lanh-dao-chat-loc-nhung-y-tuong-va-phuong-phap-da-duoc-kiem-chung-ve-kha-nang-lanh-dao-tu-harvard-business-review-n3ALyW.html http://www.tramdoc.vn/tin-tuc/cam-nang-lanh-dao-chat-loc-nhung-y-tuong-va-phuong-phap-da-duoc-kiem-chung-ve-kha-nang-lanh-dao-tu-harvard-business-review-n3ALyW.html Thu, 01 Jun 2023 04:50:06 +0700 Tăng tốc bán hàng bằng SPIN Bán hàng với chiến lược SPIN là cuốn sách thiết yếu cho bất cứ ai làm việc trong lĩnh vực bán hàng hoặc quản lý đội ngũ bán hàng. Là kết quả của công trình nghiên cứu kéo dài 12 năm với chi phí 1 triệu đô-la Mỹ do công... http://www.tramdoc.vn/tin-tuc/tang-toc-ban-hang-bang-spin-nyNraW.html http://www.tramdoc.vn/tin-tuc/tang-toc-ban-hang-bang-spin-nyNraW.html Wed, 31 May 2023 11:44:15 +0700 Quản trị nhân lực như thế nào mới là một nghệ thuật? Tuyển đúng” là việc hoạch định chiến lược nguồn nhân lực để tìm ra câu trả lời cho câu hỏi: “Nhân tài của doanh nghiệp là ai? Học có những tính cách gì phù hợp với văn hóa doanh nghiệp? Làm thế nào để doanh nghiệp có thể thu hút... http://www.tramdoc.vn/tin-tuc/quan-tri-nhan-luc-nhu-the-nao-moi-la-mot-nghe-thuat-nNl9aW.html http://www.tramdoc.vn/tin-tuc/quan-tri-nhan-luc-nhu-the-nao-moi-la-mot-nghe-thuat-nNl9aW.html Mon, 29 May 2023 21:06:45 +0700