RSS Generator 2.1.1 http://www.rssboard.org/rss-specification Tính cách - Nơi dừng chân của những người yêu sách http://www.tramdoc.vn/tinh-cach-cnregW.rss Tính cách vi http://readstation.vn/images/readstation.jpg <link>http://readstation.vn</link> <width>100</width> <height>80</height> <description>Trạm Đọc</description> </image> <item> <title>Hội chứng Hoàng tử bé: Bi kịch về cuộc đời tạm bợ của những người trẻ không chịu...lớn "Tất cả người lớn đều đã từng là trẻ con… nhưng hiếm ai còn nhớ" – Hoàng tử bé http://www.tramdoc.vn/tin-tuc/hoi-chung-hoang-tu-be-bi-kich-ve-cuoc-doi-tam-bo-cua-nhung-nguoi-tre-khong-chiu-lon-n8R76W.html http://www.tramdoc.vn/tin-tuc/hoi-chung-hoang-tu-be-bi-kich-ve-cuoc-doi-tam-bo-cua-nhung-nguoi-tre-khong-chiu-lon-n8R76W.html Thu, 01 Jun 2023 21:42:22 +0700 Không có khả năng lãnh đạo ư? Tốt. Thế giới cần những người biết làm theo Những năm gần đây, khi các ban tuyển sinh ở trường Đại học ngồi với nhau xét hồ sơ này, duyệt hồ sơ kia, hẳn cũng đã tâm sự với nhau rằng họ đã quá "no" với những lá đơn xét tuyển kể về những thành tích lãnh đạo được... http://www.tramdoc.vn/tin-tuc/khong-co-kha-nang-lanh-dao-u-tot-the-gioi-can-nhung-nguoi-biet-lam-theo-np97aW.html http://www.tramdoc.vn/tin-tuc/khong-co-kha-nang-lanh-dao-u-tot-the-gioi-can-nhung-nguoi-biet-lam-theo-np97aW.html Thu, 01 Jun 2023 18:56:33 +0700 Bí mật của động lực giúp bạn thành công Động lực nào khiến bạn ra đường vào một ngày mưa gió để đến trường? Lấy kiến thức hay chỉ để điểm danh? http://www.tramdoc.vn/tin-tuc/bi-mat-cua-dong-luc-giup-ban-thanh-cong-n8RjQW.html http://www.tramdoc.vn/tin-tuc/bi-mat-cua-dong-luc-giup-ban-thanh-cong-n8RjQW.html Tue, 30 May 2023 14:35:36 +0700