Triết học phương Tây

Plato sẽ nhận xét gì về dân chủ hiện đại ngày nay?
22.01.2019
Rõ ràng, sự thống trị của nam giới trên thế giới này, những trật tự được thiết lập, những đặc quyền và những sự bất công của nó, vẫn đang tồn...
24.04.2018