RSS Generator 2.1.1 http://www.rssboard.org/rss-specification Triết học- tôn giáo - Nơi dừng chân của những người yêu sách http://www.tramdoc.vn/triet-hoc-ton-giao-cnZN4W.rss vi http://readstation.vn/images/readstation.jpg <link>http://readstation.vn</link> <width>100</width> <height>80</height> <description>Trạm Đọc</description> </image> <item> <title>Tự bạch - Cuộc trò chuyện với Thiên Chúa và những ảnh hưởng ở nhiều lĩnh vực: Triết học, Tâm lý học và Thần học Tự bạch (Confessions) dưới nghi thức thú tội quen thuộc thường gặp ở các tín đồ Kitô giáo hóa ra ẩn chứa một cuộc trò chuyện thú vị và sâu sắc giữa Thánh Augustine và Thiên Chúa. http://www.tramdoc.vn/tin-tuc/tu-bach-cuoc-tro-chuyen-voi-thien-chua-va-nhung-anh-huong-o-nhieu-linh-vuc-%C2%A0triet-hoc-tam-ly-hoc-va-than-hoc-nybr4W.html http://www.tramdoc.vn/tin-tuc/tu-bach-cuoc-tro-chuyen-voi-thien-chua-va-nhung-anh-huong-o-nhieu-linh-vuc-%C2%A0triet-hoc-tam-ly-hoc-va-than-hoc-nybr4W.html Thu, 01 Jun 2023 14:31:57 +0700