RSS Generator 2.1.1 http://www.rssboard.org/rss-specification Văn hóa, nhân sự - Nơi dừng chân của những người yêu sách http://www.tramdoc.vn/van-hoa-nhan-su-cnnQqW.rss Văn hóa, nhân sự vi http://readstation.vn/images/readstation.jpg <link>http://readstation.vn</link> <width>100</width> <height>80</height> <description>Trạm Đọc</description> </image> <item> <title>Không có việc gì khó, chỉ có bạn sai lầm và lý do bạn luôn bị loại từ vòng gửi xe Có hàng tỷ thứ quy tắc không tên nhưng cực kì quan trọng trong khi bạn xin việc. Và đôi khi, bạn có thể bị loại chỉ vì những lý do hết sức ngớ ngẩn, thậm chí còn chẳng có cơ hội để qua nổi vòng đơn. Hoặc khi qua... http://www.tramdoc.vn/tin-tuc/khong-co-viec-gi-kho-chi-co-ban-sai-lam-va-ly-do-ban-luon-bi-loai-tu-vong-gui-xe-nD2dAW.html http://www.tramdoc.vn/tin-tuc/khong-co-viec-gi-kho-chi-co-ban-sai-lam-va-ly-do-ban-luon-bi-loai-tu-vong-gui-xe-nD2dAW.html Thu, 01 Jun 2023 05:38:29 +0700 Osho, vị đạo sư « mọt sách » nhất mọi thời đại chọn đọc sách gì ? Nhiều người nói tu tập tâm linh là phải vứt bỏ sách vở, không cần đọc nhiều. Thế nhưng Osho, một trong những bậc thầy tâm linh có ảnh hưởng rộng lớn toàn cầu trong suốt nhiều thập kỷ, lại chứng tỏ rằng một “mọt sách” như ông – vẫn... http://www.tramdoc.vn/tin-tuc/osho-vi-dao-su-%C2%AB-mot-sach-%C2%BB-nhat-moi-thoi-dai-chon-doc-sach-gi-nnQ5AW.html http://www.tramdoc.vn/tin-tuc/osho-vi-dao-su-%C2%AB-mot-sach-%C2%BB-nhat-moi-thoi-dai-chon-doc-sach-gi-nnQ5AW.html Thu, 01 Jun 2023 05:38:28 +0700