Cống hiến xã hội

Sau khi bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Giáo dục học tại Đại học tổng hợp Sư phạm Moscow (Nga), TS Nguyễn Thụy Anh đã trở về Việt Nam mở CLB đọc...
11.03.2023
Ở lĩnh vực sách vở, học giả Đào Duy Anh từng được dân Huế biết tiếng là có tủ sách lớn, và ông cũng là người chủ trương, tiến hành xuất bản tủ...
11.07.2022
Với Đại học Apple, Steve Jobs mong muốn khái quát hóa...
22.02.2022
Trong quý 1 năm 2019, Book Hunter đã cho ra mắt Tủ sách Kiến tạo và lựa chọn cuốn sách “Chiến thắng của đô thị: Thịnh vượng, thông minh, xanh, lành mạnh,...
17.04.2019
Tuyên ngôn tầm nhìn “Nghĩ khác đi” của Apple thách thức sự ì trệ dậm chân tại chỗ, trong khi khẩu hiệu “Trao tự tin cho tất cả chúng ta” của Microsoft...
30.01.2019
Có thể bạn không biết, Elon Musk từng tham gia phim “Iron Man” và là hình mẫu thật của nhân vật Tony Stark.
26.04.2018