• Kinh doanh
Cuốn sách “Marketing bệnh viện thực hành Tập 1 Khởi động” sẽ giúp ban lãnh đạo cũng như đội ngũ làm marketing của các bệnh viện công lập cũng như tư...
13.03.2023
Tuyển đúng” là việc hoạch định chiến lược nguồn nhân lực để tìm ra câu trả lời cho câu hỏi: “Nhân tài của doanh nghiệp là ai? Học có những tính...
10.03.2021
Cuốn sách Cẩm nang Lãnh đạo của Ron Ashkenas và Brook Manville thực sự là cẩm nang giúp bạn có thể trở thành lãnh đạo theo nghĩa tích cực nhất: khát vọng...
08.03.2021
Bán hàng với chiến lược SPIN là cuốn sách thiết yếu cho bất cứ ai làm việc trong lĩnh vực bán hàng hoặc quản lý đội ngũ bán hàng. Là kết quả của công...
29.12.2020