Phong cách đọc

Sự cô đơn của những cá nhân không chấp nhận sự tha hóa.
04.08.2022
Nhưng bạn có biết về NGƯỜI ĐẦU TIÊN NHẬN GIẢI NOBEL VĂN HỌC LÀ AI?
03.08.2022
Cho nên, tôi nghĩ rằng, nghiên cứu văn học là một việc, còn làm văn chương lại là một việc khác.
30.07.2022
Họ đều có đặc điểm chung là sự sáng tạo không ngừng nghỉ, vượt qua mọi định kiến xã hội, tạo nên những tác phẩm vĩ đại cho lịch sử văn chương...
22.07.2022
Không thành nhà văn thì không có sao cả, chẳng hại cho ta, mà cũng chẳng hại cho đời.
15.07.2022
Ông là người được đánh giá là bậc kỳ tài, khối lượng tác phẩm để lại đồ sộ, phong phú, trải khắp lĩnh vực.
14.07.2022
Hãy nhớ lại cảm giác khi bạn dành ra 3 tuần để đọc một cuốn sách, và một tháng sau có ai đó hỏi bạn về những gì mà bạn đã đọc, và bạn đã không...
14.07.2022