Bạn dậy lúc 6h, vệ sinh cá nhân lúc 6h5', ăn sáng lúc 6h20', đi làm lúc 7h. Ngồi làm việc trong phòng 8 tiếng đồng hồ. Ngày nào cũng lặp đi lặp lại chu trình...
11.12.2016
Các nhà khoa học ở ĐH Stanford Mỹ đã theo dõi hơn 100 cá nhân trong suốt 40 năm từ khi họ còn là những đứa trẻ để tìm hiểu xem đức tính nào quyết định...
11.12.2016