[ĐÔNG A BOOKS] Tuyển Cộng Tác Viên Dịch Tiếng Anh
[ĐÔNG A BOOKS] Tuyển Cộng Tác Viên Dịch Tiếng Anh
Để phục vụ dự án chuyển ngữ cho các đầu sách mới, Công ty Cổ phần Văn hóa Đông A cần tuyển dịch giả tiếng Anh làm việc từ xa. Thông tin cụ thể như sau:
Để phục vụ dự án chuyển ngữ cho các đầu sách mới, Công ty Cổ phần Văn hóa Đông A cần tuyển dịch giả tiếng Anh làm việc từ xa. Thông tin cụ thể như sau:
 
1. Số lượng tuyển dụng: 2
 
2. Tựa sách cần dịch (mỗi cộng tác viên dịch 1 cuốn):
 
- The Astronomy Book - Big Ideas Simply Explained (352 trang);
- The Biology Book - Big Ideas Simply Explained (336 trang).
 
3. Thời gian dự kiến hoàn thành bản dịch: 5 tháng.
 
4. Cách thức ứng tuyển:
 
- Ứng viên làm 1 trong 2 bài test tương ứng với tựa sách ứng viên muốn cộng tác dịch. Sau đó gửi bài test kèm CV về địa chỉ email: [email protected]
 
- Tiêu đề email ghi rõ: CTV dịch (Tên sách)_Tên ứng viên.
Trong đó (Tên sách) là tên cuốn sách ứng viên cộng tác dịch. Ví dụ: CTV dịch The Astronomy Book_Nguyễn Văn A.
 
 
Lưu ý:
- Ứng viên chỉ cần gửi file Word dịch phần văn bản, theo mục, từ trên xuống dưới, từ trái qua phải.
- Đông A chỉ phản hồi những bài test đạt yêu cầu.
 
5. Thời hạn ứng tuyển: Đông A sẽ thông báo ngừng tuyển dụng trên fanpage và website ngay khi tìm được dịch giả phù hợp.
Tags: