Từ sách đến đời

F. Scott Fitzgerald, Herman Melville, Monet, Bach, Kafka, hay thậm...
29.10.2017
Các nhà khoa học đã chứng minh rằng tình yêu làm chúng ta trở nên ngốc ngếch, hoặc không.
25.10.2017
Chúng ta đều sống trong một nghịch lí: vừa phải chịu đựng sự cô đơn, nhưng lại không có thời gian để ngồi im và ngẫm nghĩ.
23.10.2017
Hầu hết mọi người lựa chọn việc được thỏa mãn và cảm thấy dễ chịu ngay lập tức thay vì kiên nhẫn để tốt đẹp hơn trong tương lai.
20.10.2017
“Mike, nếu cậu không đáng sợ thì thực sự cậu là ai?"
17.10.2017
Tiền chỉ là một trong những thứ được đem ra để đánh giá con người một cách tùy tiện. Bản thân nó không có chút giá trị nào cả.
16.10.2017
Con người là loài động vật duy nhất vừa biết rằng mình sẽ chết, vừa sợ chết.
14.10.2017
Anh không cần phải đốt những cuốn sách để hủy diệt một nền văn hóa. Chỉ cần làm cho người ta dừng đọc chúng.
12.10.2017