• Sự kiện sách
Trong khuôn khổ Tuần lễ Sách Khoa học và Công nghệ lần thứ I và Chương trình “Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn” năm 2022 sẽ diễn ra sự kiện “Hội...
10.05.2022
Ấn phẩm trị giá 4,69 bảng Anh (khoảng 142.000 đồng), được biết các sinh viên và rất nhiều người đã mua cuốn sách này về để làm thành quyển vở ghi chú....
07.05.2022
Văn hoá đọc sách được coi là một hoạt động cực kỳ quan trọng để xây dựng thành văn hoá doanh nghiệp đặc trưng. Do đó, chuyển đổi số ngành xuất bản...
21.04.2022