Nhà văn Nguyễn Quang Thiều viết về Minh Anh và Đặng Chân Nhân - hai tác giả trẻ đã mở ra một thế hệ thực sự mới của văn học Việt Nam, một thế hệ cân...
07.04.2019
Đến với Café Sách số 19, mời bạn đọc cùng khám phá thế giới của tác giả Đặng Quốc Bảo, một người trẻ quyết định chọn sáng tác làm sự nghiệp,...
03.06.2017